WhatsApp: +31616295556 Zuiderpark: +31613940573 Ypenburg: : +31616295556 info@fysiotherapienagtzaam.nl

Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Nagtzaam in Den Haag hanteert de hieronder beschreven betalingsvoorwaarden opgesteld door de beroepsgroep KNGF in maart 2013.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut;
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. Afspraken annuleren kan telefonisch (+31613940573 of +31616295556), via WhatsApp (+31616295556) of per mail (info@fysiotherapienagtzaam.nl);
  3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht;
  4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen;
  5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL94KNAB0514812230 (BIC: KNABNL2H) ten name van Fysiotherapie Nagtzaam te Rotterdam. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk/factuurnummer. Ook kunt contant of per pin betalen tijdens uw afspraak;
  6. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling;
  7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen;
  8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente;
  9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom;
  10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Tarieven en verzekering

Fysiotherapie Nagtzaam heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverzekeraar vergoedt daardoor uw behandelingen bij onze praktijk binnen uw verzekeringspakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar bij vragen over uw zorgverzekering en/of de vergoeding van uw behandeling bij het maken van een eerste afspraak bij Fysiotherapie Nagtzaam. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van uw aanvullende verzekering indien u 18 jaar of ouder bent. Bent u benieuwd uit hoeveel behandelingen uw pakket bestaat? Bekijk dit via de onderstaande tool. Daarin staat op hoeveel behandelingen u recht heeft vanuit uw aanvullende verzekering. Hou er rekening mee dat dit kan afwijken indien u eerder in het jaar bij een fysiotherapeut bent geweest.

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl

Niet (meer) aanvullend verzekerd? Geen probleem! Ook dan kunt u bij Fysiotherapie Nagtzaam terecht. Daarvoor gelden de onderstaande tarieven.

 

Soort zitting:Prijs
Zitting fysiotherapie€45,-
Intake en onderzoek via directe toegankelijkheid€55,-
Intake en onderzoek na verwijzing€55,-
Toeslag behandeling aan huis€15,-
Telefonisch consult€35,-
Niet nagekomen afspraak (tenzij uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd)€35,-